top of page

#מיכל המעצימה #מיכל העצמה נשית #מרכז גביש לאימון והכשרה בתחומי התודעה והרוח #קורס תיקשור #קורסים רוחניים תודעתיים #מסלול הכשרה לאימון רוחני תודעתי #אימון אישי #יעוץ קריירה #מציאת הייעוד #מתקשרת # מאמנת אישית #מרצה #הרצאות #סדנאות לנשים #סדנאות קבוצתיות # ערבי נשים

bottom of page